Законодательная база

О среднем образовании

Закон України "Про загальну середню освіту"
№651-XIV, із змінами вiд 4 червня 2008 р.
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні.
Розділ 1. Загальні положення 

Розділ 2. Загальноосвітні та інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти 

Ваша оценка: Нет

законодательная база

Закон Украины про охрану здоровья
Ваша оценка: Нет Рейтинг: 5 (1 голос)

Законодательная база

1. О дошкольном образовании - Закон Украины

2. О среднем образовании- Закон Украины

Ваша оценка: Нет

1. О дошкольном образовании - Закон Украины

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про дошкільну освіту

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 49, ст.259 )

Ваша оценка: Нет Рейтинг: 5 (1 голос)

О дошкольном образовании - Закон Украины

Закон Украины

Про дошкільну освіту

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 49, ст.259 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

Ваша оценка: Нет
ты можешь спасти жизнь
RSS-материал